KASUTUSTINGIMUSED

OSTU- JA MÜÜGITINGIMUSED

Veebipoe www.furnlux.eu (edaspidi Veebipood) omanik on FURNLUX TRADE OÜ (registrikood 16715994) asukohaga Turu 34b, 51004, Tartu. 

FURNLUX TRADE OÜ (Edaspidi Müüja) ja isik, kes vormistab FURNLUX TRADE OÜ Veebipoes www.furnlux.eu tellimuse (edaspidi Klient) ja sisestab tellimuse vormistamisel oma isikuandmed, sõlmivad müügilepingu võlaõigusseaduse tähenduses ning arvestades Müügitingimustes sätestatud tingimusi (edaspidi Müügileping). 

Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel võlaõigusseadusest, teistest Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigusaktidest ning Müügitingimustes kokkulepitust. Müüjal on õigus mistahes ajal ja ühepoolselt muuta Müügitingimusi, teavitades sellest Klienti Veebipoe veebilehel www.furnlux.eu.

Müügilepingu kehtivus, kauba- ja hinnainfo
Müügitingimused kehtivad Veebipoest kaupade ostmisel.

Veebipoes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde. Kõik hinnad kuvatakse Veebipoes eurodes ning sisaldavad käibemaksu. Müüjal on õigus igal ajal muuta Veebipoes kuvatavaid hindu. Kui Veebipoes on muudetud hindu peale Kliendi poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Müüja tarnima Kliendil vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist. Kui Veebipoes on toodete hinda tehniliste probleemide tõttu kuvatud Veebipoe programmis ekslikult (näiteks nullhinnaga), on Müüjal õigus küsida toote eest Kliendilt toote tegelikku hinda. Kliendil ei ole õigust nõuda toote eest tasumist ja väljastamist Veebipoes kuvatud eksliku hinnaga. Kliendil on õigus eksliku hinnaga tehtud toote tellimusest taganeda kasutuslepingus märgitud tingimustel.
Teave kauba kohta on esitatud Veebipoes vahetult kauba juures. Veebipoes kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. Veebipoes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu. Veebipoes kuvatavate Toodete ja kangaste värv võib erineda tegelikust toonist ning on illustratiivse tähendusega. 

Tellimuse vormistamine
Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi.

Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad.

Seejärel kuvatakse ekraanile ostusumma ning Klient tasub Toodete eest internetipanga pangalingi, krediit- või deebetkaardi, Google Pay, Apple Pay või Montonio Split vahendusel.

Pangalingi kaudu tasumiseks tuleb Kliendil valida makseviisiks sobiva panga pangalink (vaata nimekirja aktsepteeritud pankadest makseviiside lehelt). Makseviisi valimise järel ning peale „esita tellimus“ nupule vajutamist suunatakse Klient otse tema poolt valitud pangalingi kaudu panga internetipanka, kust kaudu sooritatakse makse.

Pärast tellimuse edastamist saadab FURNLUX TRADE OÜ töötaja Kliendi e-postile tellimuse kinnituse.
Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest Klientiesimesel võimalusel.
Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole.

Klient kohustub esitama tellimuse vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Müüja ei vastuta Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittekohase täitmise, mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

Kohaletoimetamine
Kaupu saadetakse Eestisse, Soome, Lätti ja Leetu.
Tarne väljaspoole eelpool nimetatud riike on võimalik juhul, kui kauba transpordi organiseerib ja tasub Klient.
Kauba saatmiskulud kannab Müüja.

Toodete juurde on märgitud maksimaalne tarneaeg (edaspidi: Tarneaeg). Tarneaja jooksul korraldab Müüja toote veo Kliendi soovitud asukohta. Veebipoes kuvatud toodete saadavus võib muutuda tootja või tarnija tarneraskuste tõttu ning tehniliste probleemide tõttu Veebipoe programmis või infovahetussüsteemis.

Kui Kliendi tellimust ei ole võimalik täita Tarneaja jooksul, siis võtab Müüja Kliendiga ühendust ning pakub välja võimaliku uue Tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja/või kvaliteediga, või makstud raha tagastamise. Kliendile tagastatakse raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.

Kaup toimetatakse kulleriga Kliendile välisukseni.

Taganemisõigus
Kui Klient soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne Müüja poolset täitmist tellimusest taganeda, kohustub Klient sellest viivitamatult Müüjale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata posti teel Turu 34b, Tartu, 51004 või elektronposti aadressil info@furnlux.eu. Teates tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda, ning lisada Kliendi kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).

Taganemisteate kättesaamise kohta edastab Müüja Kliendile kinnituse e-kirja teel.

Klient võib Veebipoes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. 

Tähtaeg algab päevast, mil Kaup on Kliendile kätte toimetatud.

Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata.

Taganemisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud Kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik Kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Selleks peab Klient käsitsema ja kasutama kaupa üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes.

Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Müüjal õigus arvestada Kliendile tagastamisele kuuluvast summast ühepoolselt maha kauba väärtuse vähenemisele vastav hüvitis. Hüvitise suurus määratakse kindlaks igakordselt lähtudes tagastatud Kauba väärtuse võimaliku vähenemise ulatusest ning hüvitise suurusest teavitatakse Klienti esimesel võimalusel pärast hüvitise suuruse väljaselgitamist.

Kui Klient taganeb lepingust, tagastatakse Müüja poolt Kliendile kõik lepingu alusel saadud maksed.

Müüja kannab Kliendile tasutud ostusumma tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates lepingust taganemise teate kätte saamisest.

Müüja võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni Klient on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

Raha kantakse üle Kliendile samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Müüjale.

Kauba tagastamise kulud kannab Müüja.

Klient kohustub taganemisteate esitamisel tagastama Müüjale viimaselt saadud Kauba viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.

Ostetud kaup ei kuulu tagastamisele, kui kaup on spetsiaalselt kliendile eritellimuse alusel valmistatud või ostetud.

Pretensiooni esitamise õigus
Veebipood vastutab Kliendile müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul alates kauba üleandmisest Kliendile. Sellest esimese aasta jooksul asja üleandmisest Kliendile eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Veebipoe kohustus.

Kliendil on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, saates e-kirja aadressile info@furnlux.eu või helistada telefonil: +372 677 8737. Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist tarbija tegevuse või tegevusetuse tõttu või kui tegemist on asja tavapärasest kasutamisest tingitud normaalse kulumisega.

Kui Veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest Veebipood vastutab, parandab või asendab Veebipood puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Veebipood Kliendile kõik Müügilepinguga kaasnenud tasud.
Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

Vaidluste lahendamine
Kui Kliendil on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile info@furnlux.eu või helistada telefonile +372 677 8737.

Kui Klient ja Veebipood ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, on Kliendil võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole.
Klient võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

ANDMEKAITSETINGIMUSED

Veebipoe www.furnlux.eu isikuandmete vastutav töötleja on FURNLUX TRADE OÜ (registrikood 16715994) asukohaga Turu 34b, 51004, Tartu, tel +372 677 8737 ja e-kiri info@furnlux.eu. 

FURNLUX TRADE OÜ järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. 

FURNLUX TRADE OÜ on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule. Isikuandmed, mida FURNLUX TRADE OÜ kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe kaudu tellimuse esitamisel ja e-posti vahendusel. Tellimuse esitamisel Kliendi poolt sisestatud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning neid kasutatakse müügilepingu täitmiseks ja toodete pakkumiseks Kliendile.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse
Töödeldakse järgnevaid isikuandmeid:

 • nimi;
 • telefoninumber;
 • e-posti aadress;
 • kohaletoimetamise aadress;
 • makseviis;
 • pangakonto number;
 • tellimuse andmed ja tellimuse maksumus;
 • Ostuajalugu.

Külastades veebilehte www.furnlux.eu salvestab lehekülg automaatselt järgnevad andmed: Brauseri identifikaator, lehekülje külastatavuse tihedus, keskmine veedetud aeg leheküljel, vaadatud tooted.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse
Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.
Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

Tellimuse andmeid ja maksumust kasutatakse arvete saatmiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi. E-posti kasutatakse lisaks arvete ning uudiskirjade saatmiseks, kui klient on vastava nõusoleku andnud. 

Telefoninumbrit kasutatakse kohale jõudnud kaubast teavitamiseks. 

Ostuajaloo andmeid kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. 

Andmeid nagu brauseri identifikaator, lehekülje külastatavuse tihedus, keskmine veedetud aeg leheküljel ja vaadatud tooted kasutatakse lehekülje sisu ja funktsionaalsuse täiendamiseks.

Õiguslik alus
Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

Isikuandmete töötlemine toimub seadusjärgse raamatupidamiskohustuse täitmiseks.

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse
Isikuandmed edastatakse teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse transporditeenuse pakkujale.
Isikuandmed edastatakse infotehnoloogia teenuste pakkujatele veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

Nimi, telefoninumber, e-posti aadress ja kliendi aadress edastatakse kauba kohaletoimetamiseks kullerile.

Tagasiside ja foto postitamisega nõustub ostja, et neid võib avaldada FURNLUX sotsiaalvõrgustikes.

Ostetud toodete kvaliteedi hindamiseks võib pärast tellimuse kohaletoimetamist kliendiga ühendust võtta e-posti teel. Kliendil palutakse jätta tootest ülevaade ja hinnata ostetud kaupa. Selle eesmärgi täitmiseks saab ostja e-maili aadressi edastada kolmandatele osapooltele.

Kui klient on tellinud FURNLUX uudiskirja ja oma e-posti aadressi esitanud, võidakse see edastada kolmandatele osapooltele.

Teenuse osutaja teavitab kasutajaid, et usaldab isikuandmete töötlemise järgmistele üksustele:

 • Meta Platforms, Inc., Menlo Park, California, Ameerika Ühendriigid – autentimiseks ja reklaamimiseks.
 • Google LLC, Mountain View, California, Ameerika Ühendriigid – autentimiseks ja reklaami edastamiseks.
 • Klaviyo, Inc., 125 Summer St, Boston, MA 02111, Ameerika Ühendriigid – uudiskirja saatmiseks, kui klient on vastavasisulise nõusoleku andnud.

Turvalisus ja andmetele ligipääs
Isikuandmeid hoitakse Zone serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil.
Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks või kolmanda riigi ettevõttele, mille osas on kohaldatud isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 46 või 47 või 49 lõikes 1 nimetatud kaitsemeedet.
Isikuandmete kaitseks rakendatakse füüsilisi ja infotehnoloogilisi kaitsemeetmeid:

 • andmevahetus e-poega toimub salastatud ühenduse kaudu;
 • e-poe ühenduse turvalisuse ja varundamise eest kannab hoolt Zone Media OÜ.

Isikukandmetele on juurdepääs FURNLUX TRADE OÜ töötajatel määral, mis on vajalik teenuse osutamiseks.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatest vastuvõtjatele toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikliga 28.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine
Isikul on õigus oma isikuandmetega tutvuda ja nõuda andmete parandamist.
Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi klienditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine
Isikul on õigus nõusolek tagasi võtta, teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine
Maksete ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
Raamatupidamise algdokumentides sisalduvaid isikuandmeid säilitatakse seitse aastat.

Piiramine
Isikul on õigus taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist, kui andmed on ebaõiged või pole täielikud või kui tema isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult.

Vastuväited
Isikul on õigus esitada vastuväiteid seoses tema isikuandmete töötlemisega, kui tal on alust arvata, et tema isikuandmete töötlemiseks puudub seaduslik alus.

Kustutamine
Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Isikuandmed kustutakse ühe kuu jooksul peale kustutamisavalduse saamist või nõusoleku tagasivõtmist. Vastuses avaldusele tuuakse välja isikuandmed, mida ei kustuta ning millisel õiguslikul alusel ja põhjusel.

Ülekandmine
Isikul on õigus taotleda isikuandmete ülekandmist. E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Vaidluste lahendamine
Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (e-post: info@furnlux.eu, tel nr: +372 677 8737). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Top
X